Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening (MSF) består av 32 aktive sangere og rundt 250 medlemmer totalt i MFS. Den ble stiftet i 1916.

Dirigent og musikalsk leder: Jostein Grolid, telefon 412 87 055. mail:

Korets formann: Steinar Spange, telefon 482 54 553, mail:

Koret har følgende æresmedlemmer: Reidar Bjerkan, Per Erik Clausen, Helge Pharo Erichsen, Jan Erik Gjerstad, Thor Skott Hansen og Runar Thøgersen.

Koret har deltatt på følgende landssanger stevner: Oslo, Ålesund, Kristiansand, Bergen og Stavanger.

Korets virksomhet:

Rituelt deltar vi med sang i det frimureriske arbeidet. Vi opptrer spesielt ved store møter i logen og ved årlige kirkedager. Vi synger også i andre loger, når vi blir invitert. Det er to store arrangementer hvert år som er svært viktige for korets arbeid: St. Johanneslogen Sirius sin adventkonsert og Kyndelsmesse i februar.

St. Johanneslogen Sirius sin nåværende Ordførende mester og rekken av tidligere ordførende mestere, gir uttrykk for at det et stort privilegium å kunne stille med en sådan ressurs i sin loge. Nåværende Ordførende mester mener at flere brødre burde delta i det berikende sosiale fellesskap som sangforeningen er.

Koret deltar i et samarbeid med frimurer kor på begge sider av Oslofjorden, nærmere bestemt første søndag etter påske. Da samles vi hvert år til kirkekonsert hos hverandre. Dette er et arrangement som går på rundgang mellom korene.

Øvelse: Koret har øvelse hver mandag i logeåret kl. 19 i Byfogd Sandbergs gate 10, Moss.

Brødre som har lyst til å prøve seg, er mer enn broderlig velkomne. (PS. Vi er en trivelig gjeng med sangere!). Frister dette deg? I så fall, hjertelig og broderlig velkommen!