Lillehammer

Frimurerkoret Cresendo

Frimurerkoret Crescendo ble stiftet 24. februar 1922 på Lillehammer.

Picture2

De første 78 årene hadde koret 2 dirigenter.
Karl Emil Olsen    1922 - 1956
Leif Solberg          956 - 2002
Ole Lauvli             2002 - 2003
Arnulf Hustad       2003 - 2014
Botolv Gjeldaker.  2014 - dd.

Koret har øvelse hver tirsdag kl. 18.00 - 20.00. 

Aktiviteter:

Synger på II gradsmøter, samt under andre møter der Ordførende Mester ønsker vår deltakelse.
Vi oppsøker også andre losjer med jevne mellomrom , samt at vi har en årlig kormatine' sammen med frimurerkor  i Innlandet.

Korets formann: Erik Hoelli, mail: 

I denne artikkelen finnes de fire stemmene til Davids 8. salme.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden