Bodø

Bodø Frimurer Sangforening

Koret som som ble stiftet allerede i 1924 består i dag av 25 aktive sangere, flere med over 40 års deltagelse. På grunn av naturlig avgang, er vi nå inne i en aktiv rekrutterings periode hvor vi ønsker oss nye sangerbrødre. Koret har et trivelig miljø og mange sier det er sangkoret som gjør dem til aktive logemedlemmer. Det å stå i kor er mentalhygiene som knytter bånd mellom sangerne og som gir gode opplevelser for en selv og til øvrige brødre.

Vi har øvelse hver mandag fra 17.30 til 19.00, og er så heldige å ha kantor Marit Agnes Nergaard som dirigent. Hun er dyktig, og gir oss mange gode og hyggelige sangøvelser. Koret har eget øvingsrom på «loftet». Vi har fått produsert lydfiler på flere av sangene vi benytter, og dette gjør det enklere for nye sangere å komme på nivå med de som har vært med en stund. 

Koret er å betrakte som «huskor» som først og fremt synger i Logen, men som også gir kirkekonserter, synger i begravelser og skaper julestemning på noen av Bodøs alders - og sykehjem. Vi har ca. 20 opptredener hver sesong. Aktiviteten i koret følger arbeidsplanene for Bodø Logene.

Ønsker du å bli med i Bodø Frimurer Sangforening kan du ta kontakt med leder Tor-Sigurd Henriksen 91328262 eller sekretær Martin Arne Nyheim 91643543.

Sang i Bodølogen ble allerede igangsatt under et 2. gr. møte i 1907.

Det vi vet er at det var korvirksomhet ved innvielsen av St. Johs.logen Midtnattsol i 1924. 

Det finnes lite historikk fra den etterfølgende tiden men i 1969 ble det tatt tak for å få koret skikkelig i gang og i 1974 ble Bodø Frimurersangforening stiftet.

Pr. dags dato har koret 25 medlemmer dirigent er Marit Agnes Nergaard.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden