Ordenens museumsvirksomhet

I samlingene finnes et stort antall gjenstander med tilknytning til frimurerisk virksomhet i så vel Norge som i utlandet. Det omfatter gradsprydelser og rituelt utstyr samt gjenstander av person-historisk interesse. Gjenstandenes alder spenner over et stort tidsrom fram til våre dager. Mange av logebygningene i Norge har egne større og mindre samlinger av museumsgjenstander.

Hovedutstillingen er i Ordenes Stamhus i Oslo. Ellers er det mange lokale samlinger i de enkelte Loger; I Bergen, Trondhjem og Mosjøen for å nevne noen.

Vi søker antikvarer og medarbeidere til Ordenens Museum i Stamhuset.

I 2023 er det 120 år siden spiren til et museum i Stamhuset ble sådd. Etter anmodning fra Storsekretær i DNSL Theodor Hansen søkte brødrene Christian Radich og Axel Pettersen å etablere et museum for logen og ba videre i sitt andragende om at «de Gjenstande, der findes i vort Stamhus og som maate passe til dette Formaal, maate blive os udleveret til museet». De museale samlingene fikk en trang start, og de første årene fylte det kun noen montre i biblioteket. Fra 1909 kom br. Viggo Lehmann inn som leder og museumsarbeidet fikk økt fokus i Ordenen. Etter en noe omflakkende tilværelse på Stamhuset, fra den beskjedne starten i biblioteket, fikk Ordensmuseet sin endelige plass i dagens museumsrom på midten av 1990 tallet. 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden