Kunnskapsdirektoriet

Direktoriets hovedoppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden. Direktoriet ledes av Ordenens Bannerfører (OBF).

Sekretariatet tar seg av felles funksjoner for hele direktoriet.

Sist redigert tirsdag, 12 juli 2022 17:22

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden