Ordenens arkiv

Ordenens Arkiv har tilholdssted i Stamhuset, Nedre Vollgt 19, og hører til under Ordenens Kanselli, som ledes av Ordenens Seglbevarer.

Arkivets hovedoppgave er naturlig nok å bevare og arkivere arkivverdig materiale for Den Norske Frimurerorden. I tillegg til arkivet i Oslo har den Norske Frimurerorden arkiv i alle provinser som igjen ivaretar sine respektive logers behov innenfor sitt ansvarsområde.

Ordenens Arkiv i Oslo fungerer videre som post- og servicekontor for Stamhuset og formidler innkommende og utgående post til og fra Stamhuset, samt utfører servicetjenester innen kontor og rekvisita for Ordenens administrasjon.

Av spesielle tjenester kan det nevnes at det er Ordenens Arkiv i Oslo, som i samarbeid med Ritual- og Utstyrsdirektoriet, forestår trykking og utsendelse av alle Ordenens ritualer, instrukser, lover, protokoller og div skjemaer m.m til landets loger, broderforeninger og frimurergrupper.

Ordenens Arkiv bistår også Stamhusets øvrige direktorier og avdelinger i forbindelse med utsendelser og material til respektive mottakere innen Ordenen, f.eks Heraldikk, Informasjonsdirektoriet, Ordenens Bibliotek, Kunnskapsdirektoriet for å nevne noen.

Utover dette bistår Ordenens Arkiv forskjellige loger, broderforeninger og frimurergrupper med utsendelser og produksjon når kapasitet tilsier det.

Besøk i Arkivet:

Ordenens Arkiv følger Stamhusets kjernetid med åpningstider, dvs mandag-torsdag 10-14.
Skulle det være behov for bistand utover dette kan dette avtales via e-post til

Bestilling av materiale fra Ordenens Arkiv:

For oversikt over hva som kan bestilles fra Arkivet vennligst send e-post til hvor fullstendig oversikt mottas i retur.
Alle henvendelser angående bestillinger gjøres til

Jobb i Ordenens Arkiv:

Vi ønsker alltid kontakt med brødre som kunne tenke seg å hjelpe til og jobbe i Arkivet.
Ønsker du å bidra til Ordenen gjennom allsidig og variert arbeid i Stamhuset kan du sende en e-post til eller og avtale en liten prat. 

Kontaktinformasjon for Ordenens Arkiv:

Ordenens Overarkivar – Øystein Moe
– 91170802

Vikar for Ordenens Overarkivar – Ulf Bakke
vik.overarkivar@dnfo – 91642533

Sist redigert onsdag, 19 september 2018 14:43

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden