Frimurerbrødre

FRIMURERIET: TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I snart 275 år har frimureriet i Norge benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. I frimurerlogene møtes menn fra ulike yrkesgrupper, landsdeler og i alle aldre. Felles for dem er et ønske om å utvikle seg som menneske, og å knytte varige vennskapsbånd.

Les mer om frimureriet

|||

Møte i X grad i Landslogens Provins, Stamhuset tirsdag 1. februar 2022 klokken 18.30

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:

Les mer
|||

Gjenåpning av rituell møteaktivitet i Den Norske Frimurerorden

Myndighetene har fra fredag 14. januar innført lettelser i anbefalinger og påbud i forbindelse med Koronapandemien. Det åpnes derfor for rituelle møter fra og med mandag 31. januar.

Les mer
Foto: CF-Wesenberg|||

Swingende nyttårskonsert på Stamhuset lørdag 12. februar

Frimurernes Storband inviterer til Nyttårskonsert i Stamhuset.

Les mer
||||

Nytt nummer av Fraternitas (nr.4 - 2021)

Nytt nedlastbart nummer av Fraternitas (nr. 4 - 2021).

Les mer
|||

Jubileum i Sunnfjord, 20 år som deputasjonsloge!

St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges Deutasjonsloge i Sunnfjord feiret sine første 20 år fredag 19. november.

Les mer
Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund|||

Overrekkelse av Fellesgaven til Barnekreftforeningen

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen. Gaven ble overrakt av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september…

Les mer
|||

St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

I 2020 hadde St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur…

Les mer
|||

Det var kjekt å sjå deg att

Hei, sa eg idet eg passerte han mellom to reolar på SPAR-butikken. Han tok nokre steg vidare forbi meg, før han snudde seg. I hendene heldt han ein plastpose med ei kanelbolla og ei lita flaske Coca…

Les mer
|||

Å vite om – å bry seg eller ikke

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle –…

Les mer
Egil Pedersen overtok som Ordførende Mester i 2017.  Her sammen med tidligere Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme, tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen|Jan Torkelsen og Runar Aanensen fikk Andreaslogens Honnørtegn|Jan Torkelsen hadde tegnet portrett av logens grunnleggere. Her sammen med logens første Ceremonimester Tor Mathisen|||

St. Andreaslogen Agder er klar for 2021

St. Andreaslogen Agder ble stiftet og innviet 11. september 1970, altså for godt og vel 50 år siden. Logen rekrutterer brødre hovedsakelig fra Johanneslogene Flikke i Flekkefjord, Fraternitas i…

Les mer

Om Fiducia

Fiducias virksomhet er nedfelt i 6 paragrafer, som du kan lese her:

§1
Fiducia er et trivselstilbud utsprunget fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med livsledsager, til sammenkomster i logens  lokaler på dagtid, foruten fellesturer og reiser.

§2
Fiducia er åpent for uføre- som alderspensjonister. Medlemskap i Mariaordenen, eller andre lignende Ordener, kvalifiserer ikke alene til medlemskap.

§3
Den enkelte loge* bestemmer selv hvordan virksomheten internt skal organiseres.

§4
Brødre som er medlemmer kan medbringe nye livsledsagere.
Unntaksvis kan et medlem etter avtale invitere med en utenforstående på enkelte møter.

§5
Hvis det er ønskelig kan man avholde foredrag/underholdning med så vel interne som eksterne foredragsholdere.

§6
Det må ikke foredras over, eller diskuteres, frimureriske ritualer eller emner med direkte frimurerisk innhold, med mindre det er et lukket møte med kun brødre. Det skal ei heller forekomme politisk propaganda eller diskuteres religiøse og sosiale stridsspørsmål, slik det er nedfelt i Orderens lover.

* Fiducia Oslo er ikke underlagt en St. Johannesloge, men er under Landslogen.

Sist redigert tirsdag, 20 november 2018 22:57