Frimurerbladet Agder gir et lite bilde av den store frimureraktiviteten på Sørlandet. Bladet kommer 4 ganger i året. Abonnement kan avtales.

Olav Rustad er utnevnt til ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge.
Installasjonsdato er 28. februar 2019.