Frimurerbladet Agder gir et lite bilde av den store frimureraktiviteten på Sørlandet. Bladet kommer 4 ganger i året. Abonnement kan avtales.

Frimurerbladet Agder gir et lite bilde av den store frimureraktiviteten på Sørlandet. Bladet kommer 4 ganger i året. Abonnement kan avtales.

Torsdag 28. oktober 2021 ble Hans Henrik Bakke installert som Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge.

Frimurerbladet Agder gir et lite bilde av den store frimureraktiviteten på Sørlandet. Bladet kommer 4 ganger i året. Abonnement kan avtales.

Frimurerbladet Agder gir et lite bilde av den store frimureraktiviteten på Sørlandet. Bladet kommer 4 ganger i året. Abonnement kan avtales.

Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Olav Rustad, forlater rollen som Ordførende Mester på grunn av helsemessige utfordringer. Han har en tid tellet å knappene og har konkludert med at det beste for alle parter er å overlate den viktige og ansvarsfulle oppgaven som Ordførende Mester til en annen. I et utvidet kollegiemøte den 15. oktober 2020 kunngjorde Provincialmester Thor Bergby at Olav Rustad er entlediget og at ny Ordførende Mester i Stewardslogen er Hans Henrik Bakke. Foreløpig er Hans Henrik Bakke administrativ gitt oppgaven, men ved første anledning vil han bli installert på vanlig måte.


Heder til Olav Rustad


Olav Rustad har gjort en stor innsats for frimureriet på Sørlandet, blant annet som Ordførende Mester i St. Johanneslogen Orion til de to Floder i 10 år, som OM i Sørlandet Stewardsloge og i en rekke andre verv i logene. Han ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje av Provincialmester Thor Bergby i utvidet kollegiemøte den 15. oktober.

 

Ny Ordførende Mester  


Den nye Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge Hans Henrik Bakke er 57 år og er avdelingsleder for beredskap i Østre Agder Brannvesen. Han har til nå vært Deputert Mester i Sørlandet Stewardloge.

Olav Rustad er utnevnt til ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge.
Installasjonsdato er 28. februar 2019.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden