Formøtet starter presis kl. 15.45. Brødre fra følgende loger kan bli forfremmet på møtet: