For de som er interessert i frimureriets historie i Bergens Provins, legges det ved to bilder. Bildet øverst er fra Kaigaten 4. hvor logen holdt til frem til 1975. Bildet nederst er slik stedet ser ut i dag. Ny bygning, samme adresse og tilholdssted for «Innbyggerservice», Bergen kommune.

Vedlagt denne side er lommekalenderen for 2024. Revidert utgave. Endringer er for møter i IX grad. Bruk også kalenderfunksjonen på nett under den enkelte loges nettside. Den enkelte loges sekretær sørger for at denne til en hver tid  er oppdatert, dvs når det skjer endringer etter lommekalenderen er trykket. 

Av Olav Kvinge

Per Hannevold og Gaute Kommedal ble utnevnt til Riddere og Kommandører med Det Røde Kors under nærvær av svært mange av brødrene fra Bergens Provincialloges område såvel som brødre fra landet for øvrig på et møte i VIII grad tirsdag 14. november.

Foreningen til Barns Beste har valgt å støtte årets TV aksjon som går til Redd Barna med kr 25 000,-. I 2022 støttet vi flyktningbarn fra Ukraina med samme sum. Du finner mer informasjon om Foreningen til Barns beste ved å følge denne linken: Foreningen til Barns beste.

 

I forbindelse med Bergens Provincialloiges Høytidsdag 19. september ble Jørn Osmundsen tildelt Provinciallogens Honnørtegn.

Gaute Kommedal er utnevnt til Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge av 1. Orden, fra 5. desember 2023.

Per Hannevold er utnevnt til Deputert Provincialmester i Bergens Provincialloge med virkning fra 1. januar 2024.

Det var med stor glede vi fikk Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Provincialmester i Bergens Provincialloge Hjalmar Olseth med følge på besøk i vår loge den 29.september 2023.

Mandag 28. august fekk logen St Johanneslogen Håkon til den gyldne Hjelm (Hjelmen) besøk av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Provincialmester i Bergens Provincialloge, Hjalmar Olseth med følge.

SELSKAP i logens lokaler?

Planlegger du bryllup, konfirmasjon, dåp, åremålsdag, minnestund?

  • Vi kan tilby pene lokaler i historiske omgivelser!
  • Lokaler sentralt i Bergen Sentrum, med alle rettigheter, et godt kjøkken og et behagelig prisnivå
  • Vi har lokaler og erfaring som vertskap. 
  • Vi ordner gjerne, etter avtale, med visevert og musikk etter avtale.

Med vårt gode kjøkken, og med lang erfaring som vertskap ved ulike tilstelninger, kan vi tilby gode og pene lokaliteter for selskaper og arrangementer fra 15 til 200 gjester. To saler i alt, eller slått sammen.

For å ta en prat om bestilling av lokaler og menyforslag ved å kontakte restauratør: 

Tore Sagstad

Mobil: 92 03 07 90, eller kontakt ham på e-post::

 

(Forfatter: Olav Kvinge)

Nyhetsarkiv for Bergens Provincialloge

Vis artikler
Side 1 av 2

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden