Gaute Kommedal er utnevnt til Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge av 1. Orden, fra 5. desember 2023.

Per Hannevold er utnevnt til Deputert Provincialmester i Bergens Provincialloge med virkning fra 1. januar 2024.

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser. Møtene er siste fredag i måneden og starter kl 1130. Vi starter gjerne med et lite foredrag eller innspill. Det blir servert lunsj. Deretter blir det åresalg og møtet er ferdig ca. 1330.

Kontaktperson er Nils Tore Lund:  telefon: 98 29 85 03

Det vil komme fortløpende oppdatert informasjon på denne siden. Planlagte møter resten av 2023 er:

29. september

27. oktober

24. november

8. desember

Det var med stor glede vi fikk Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Provincialmester i Bergens Provincialloge Hjalmar Olseth med følge på besøk i vår loge den 29.september 2023.

Mandag 28. august fekk logen St Johanneslogen Håkon til den gyldne Hjelm (Hjelmen) besøk av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Provincialmester i Bergens Provincialloge, Hjalmar Olseth med følge.

SELSKAP i logens lokaler?

Planlegger du bryllup, konfirmasjon, dåp, eller annen stor feiring.

  • Vi har lokaler og erfaring som vertskap. 
  • Vi ordner med visevert og musikk etter avtale.

For å ta en prat om bestilling av lokaler og meny kontaktes restauratør 

Tore Sagstad

Mobil: 92 03 07 90

Emailadresse:

 

(Forfatter: Olav Kvinge)

Eg er ikkje av dei som samlar meg vener i hopetal på Facebook. Ikkje ellers heller forresten.
"Foreningen til Barns Beste" ble stiftet i 1879 som "Foreningen til Fattige Børns Bekledning”.
Styret består av
Kåre Offerdal, formann
Olav Kvinge, sekretær
Arne Visnes, kasserer
Sverre Seime, styremedlem
Trygve Jacobsen, styremedlem
 
Foreningen er frittstående og uavhengig.
Medlemmer er brødre av II grad og høyere og som har betalt kontingent.
Dens formål er å hjelpe nødstilte barn og tildelinger fra foreningen kan gis til
  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold
Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig. 
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (for eksempel legater og/eller andre institusjoner). Vi spør om dette fordi styret bl.a har bred og allsidig råd- og veiledningskompetanse, herunder om private og offentlige støtteordninger. Det er heller ikke uvanlig at den/de søkende kan tilkomme andre støtteordninger og som kan komme i tillegg til tildeling fra Barns Beste.
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til

I tillegg til den årlige utsendingen av kontingent, kan en nå benytte Vipps dersom du ønsker å donere til Foreningen til Barns Beste. Vippsnummeret er 827342

Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til: 
Foreningen til Barns Beste Bergen:
e-post:

Fra broder Jan Leversund har vi fått denne refleksjonen ved et årsskifte:


Her om dagen var eg igjen vikar på den tidlegare arbeidsplassen min Kystlegane og i lunsjen kom samtalen inn på dette med alderdom.
Kva tid er ein eldre og kva tid er ein gamal? Det kjem an på kordan ein føler seg, meinte nokre.

WHO definerer eldre som mennesker mellom 60 og 74 år og gamle som mennesker fra 75 år og oppover.
Så nå er eg også blitt gamal. Men eg har eit avslappa forhold til det å bli gamal. I alle fall trur eg det sjøl. Eg tenker at det får gå som det går og det går seg vel til etter kvart. Ein modnast til det.
For straks ein vert fødd, er ein dømd til å døy. Det er prisen for å få livet.

For mange år sidan var eg i sjukebesøk hos ein pasient på 98 år. Ho lurte på om Gud hadde gløymt ho, så ho låg og sukka og ba om at Han snart måtte henta ho heim.

Men kan du lytta på hjarta mitt før du går doktor? Berre så eg veit om det er i orden? Javel, tenkte eg. Var det ikkje du som ville flytta heim?
Men eg sa ikkje noko. Berre lytta på eit hjarta som trass alt hadde lyst til å leva ei lita stund til.

Høstsang - Odd Børretzen og Lars Martin Myhre

https://www.youtube.com/watch?v=9bCHhGwxzyU

De enkelte logene og enkeltbrødre hjelper nødlidende på ulike måter.
Dette kommer godt med.
Den Norske Frimurerorden har tidligere i år, gjennom Røde Kors, gitt 1,5 mill til arbeid i Ukraina.
Det er fortsatt behov for hjelp.
Bergens Provincialloge hjelper til, gjennom å samle inn penger til innkjøp
av medisinsk utstyr, varme klær og nødstrømsaggregat til Ukraina. Pengene går uavkortet til formålet, og innkjøp blir ikke momsbelagt.
Vi samarbeider med en allerede fungerende prosjektgruppe knyttet til Helse Bergen
som står for innkjøp av behovsspesifisert utstyr.
En lang vinter står for døren og behovet er stort. Vi takker for det som dere har bidratt med og for det måtte komme i tiden fremover.

Side 1 av 2

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden