Broder,

Går turen til Tønsberg og skulle tiden strekke til, er du hjertelig og broderlig velkommen til en logeaften i St. Michael til det lysende kors.

Vi holder til i Kammegaten 4, vis a vis Politistasjonen. Parkering kan du finne i gatene rundt logebygget og ved parkeringsplassen ved Hotel Klubben.

Hos oss starter logeaftenen med hyggelig prat over en kopp kaffe fra kl 1730. Garderobe er i 1. etg. Ved ankomst til logen, bes du skrive deg inn i besøksprotokollen, hvor du også krysser av om du ønsker å være tilstede ved taffelet etter logemøtet. Protokollen og salongen finner du i 2. etg.

Skulle det være ønskelig med taffel, kjøpes "Bonger" ved Br. Skattmester i forkant av møtet, mot kontant betaling. Disse "Bonger" innløses i baren og ved de serverende brødrene etter logemøtet er over. Br. Skattmester finner du i Salongen.

Logemøtet skjer i 3. etg. og vi anmoder brødrene om å begi seg opp til salen ca 10 min. før møtestart.

Rødvin serveres ved bordet, mens Øl, Mineralvann og "små glass" hentes i baren. Hos oss skjer det ikke innrop til taffel, så du anmodes om å finne en plass ved bordet etter at dine varer er hentet i baren.

Etter at taffelet er til ende, avsluttes aftenen i salongen, hvor det serveres kaffe.

Skulle du ha spørsmål eller behov for assistanse, står våre Ceremonimestere parat til å være deg behjelpelig.

Vi håper å se deg hos oss!

Ta på lesebrillene og sett av noen minutter til et historisk tilbakeblikk på vår frimurerloge i Tønsberg. Vår redatør av meddelelsesbladet for St. Michael, Einar Christian Erlingsen, har satt sammen en fin bukett om logen vår. 

Her er en oversikt over samtlige av våre Ordførende Mestere i St. Johanneslogen St. Michael til det Lysende Kors i Tønsberg.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden