Informasjonsmøte i Tromsø 3. desember

||| ||| Foto: |||

Det er igjen tid for å holde informasjonsmøte om vår Orden.

I møtet tar vi for oss Frimureriets historie, broderskapet som vår Orden består av og praktiske ting som søknad om antakelse, økonomi og annet. De besøkende kan stille spørsmål til møteleder underveis og etter innledningen. 

Praktisk informasjon om møtet: Dato: fredag 3. desember kl 18:30 til senest 20:00

Sted: Frimurerlogen på Forhåpningen.

Møteleder: Terje Wold

De som vurdere å skøte opptak, oppfordres til å medbringe sin partner slik at også denne kan få informasjon om hva frimureriet går ut på. Ledsagende broder påmelder søker med navn på e-post: senest 2. desember kl. 20:00.

Vær hjertelig velkommen til aftenens infomøte!

Sist redigert søndag, 17 november 2019 21:24