Stamhusets yngste loge inviterer til seminar i I grad 28/9

||| ||| Foto: |||

For å bidra til at brødrene kan finne mer kunnskap om Johannesfrimureriet, arrangerer St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere et seminar under overskriften «Johannesskiftes I grad – mål og årsak».

Seminaret vil finne sted 28. september kl 10.00 – 15.00 i Stamhusets arbeidsrom i tredje etasje.

Vi har satt sammen et spennende program som vi tilbyr til alle brødre av alle loger:

  • OHP Ingar Samset vil belyse teologien i I grad.
  • Tidligere Ordførende Mester i  Forskningslogen Kaare Stephensen vil dele noe av sin kunnskap om St. Johannesfrimureriet i Norge
  • OOA Kristoffer Sandven holder et foredrag om måten å tolke våre ritualer på.
  • Tidligere Storeducator Nicolai Kjær Holter vil dele sin kunnskap om de tre Hammerførende Brødres rolle i I grad.

Det vil bli anledning til diskusjon og spørsmålsrunder, og det blir servert lunsj.

Programmet passer for alle brødre, og vi oppfordrer spesielt nye brødre om å bruke en dag for å lære mer om frimureriets første grader. Også brødre i talende embeder vil ha stor nytte av denne dagen. 

Deltakeravgift er satt til kr. 300,- pr. deltaker, som betales inn til konto.nr. 1506.15.30328. Innbetalingen gjelder som påmelding. Vel møtt til en lørdag for forankring og fordyping.