I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge mandag 13. januar, ønskes Ordførende Mester logens brødre et godt nytt år. Hans hilsen gjengis i sin helhet her:

"Godt nytt år ! 

Vi står i dag på terskelen av et nytt år i Oscar tds Bjerge sin historie. Oscar har, med unntak av krigen, drevet uavbrutt siden 1875, og vår 145. høytidsdag er om en uke. Vår historie består av å mange ting: medlemmer som ikke er lenger, bygninger som ble for små og bygninger som har brent opp. Men vi her, under den samme stjernehimmelen som da vi ble stiftet i 1875. 

Frimurernes Sangforening i Bergen ble stiftet i 1875, og feiret således sitt 140-års jubileum i 2015. Koret har i dag rundt 40 aktive medlemmer, og medvirker rituelt i noen logemøter. I tillegg til de aktive medlemmene, har vi også ”passive” medlemmer. Koret har sitt eget rom – ”Sangerloftet” – der alle interesserte er velkommen, både til øvelsene onsdag kveld, men er også hjertelig og broderlig velkommen til våre månedlige ”Langbord”, der vi synger, spiser og drikker – og synger enda mer…

Les mer i vedlegget!

Følg denne link til sangforeningens hjemmeside: https://frimurer.no/sang-musikk/frimurernes-sangforening-bergen

For at du skal motta informasjon fra Ordenen, din egen loge, fra logens sekretariat, møteinvitasjoner, mm, er det viktig at vi har din kontaktinfo. Denne oppdaterer du ved å logge deg inn på "Min side". Her følger link til artikkel som ligger på Den Norske Frimurerorden sin web side:

https://frimurer.no/informasjon/ny-paloggingsrutine-for-min-side

 

 

Oscar til de syv Bjerge fortsetter suksessen med "mini" informasjonsmøter våren 2020. Vi gjør oppmerksom på at disse møtene kommer i tillegg til felles informasjonsmøte med Carl til den norske Løve søndag 2. februar. "Mini" informasjonsmøtene er ofte en til en møter og i en enklere form en ettermiddag på en ukedag. Møtestedet er i salongen i 1. etg og tidspunktet er kl 1845. Varighet ca en til en og en halv time. Ambisjonen er ett møte en gang pr måned! Påmelding er nødvendig til OM eller DepM.

Vårens datoer er:

torsdag 30. jan
onsdag 26. febr
onsdag 25. mars
torsdag 23. april
mandag 25. mai
mandag 22. juni (!)

Med de beste ønsker for året som kommer informeres det herved om vårens temamøter. Merk sted og klokkeslett. Temamøtenes emner/temaer kunngjøres i e-post til brødrene som har den respektive graden! (Kunnskapssenteret = biblioteket)

Vel møtt!

Onsdag 15. januar i kunskapssenteret  kl.18.45 I gr. 

Onsdag 29. januar i kunskapssenteret kl.18.45 II gr.  

Onsdag 18. mars i kunskapssenteret  kl.18.45 I gr. 

Onsdag 25. mars i kunskapssenteret/logesalen  kl.18.45  III gr.

I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge 8. januar 2018 ble Kristen Ottesen tildelt logens honnørtegn. Kristen Ottesen er 88 år gammel og ble tatt opp i logen 3.12.1956. Han har hatt flere embeder i logen, men ble tildelt honnørtegnet spesielt for sin innsats for og omsorg for brødrene i mange sammenhenger i og utenfor logen. Vi gratulerer!

Johan Kåre Kjerstad er valgt og innsatt som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge i Sunnfjord. Følg denne linken:

https://frimurer.no/loger/deputasjonsloger/oscar-bergen-deploge

Hans Petter Tillier nedla sitt jordiske verktøy tirsdag 12.09.2017

Hans Petter Tillier ble født 01.09.1941 og ble tatt opp i vår Orden 23.10.1972. Han var i mange år embetsmann i St Johanneslogen Oscar tdsB. Her var han vikar for Annen Bevoktende Broder, og senere ABB. Deretter var han Delegert og Deputert Mester. I St. Andreaslogen Bjørgvin var han vikar for taler og taler i 8 år før han ble Ordførende Mester fra 2001 til 2009. Hans Petter virket også i Provinciallogen. Han har hatt arbeid i biblioteket siden slutten av 1980-årene og var fortsatt Overbibliotekar. På oppdrag fra Kunnskap- og Opplæringsdirektoriet hadde Tillier ansvar for opplæring i vår provins. Han fikk tildelt Den Norske Frimurerordens hederstegn i 2016.

6. februar 2017 ble Hjalmar Olseth valgt som Oscar til de syv Bjerges nye Ordførende Mester. 

Oscars nye Ordførende er nr 19 i rekken av Ordførende Mestere. Han avløser Pål Fie Mathiesen, som ble takket av etter over 6 år som avholdt leder for Oscar. Olseth ble installert mandag 20. februar med nærmere 150 brødre fra hele provincen. 

Olseth er 52 år gammel og ble tatt opp som frimurer 6. mai 1987. Han er jurist av utdannelse og han har hatt en rekke verv i logen, taler, første bevoktende broder, delegert og deputert mester.

Vi GRATULERER !

Her kommer nye «Kloke ord – utdrag fra våre lover», utdrag og sitater fra våre lover. Disse er som nå tilgjengelige på nett og her vil det komme noen «påminnelser» som kan være viktige å huske på i det daglige og på vår vandring i den alminnelige verden. Den digitale hverdag bringer oss «tett på» aktuelle problemstillinger og diskusjoner. Særlig gjelder dette i vår omgang med sosiale medier. Husker vi på dydene?

"Den Norske Frimurerorden befatter seg ikke med innen- eller utenrikske politiske spørsmål, og heller ikke med religiøse eller sosiale stridsspørsmål. Foredrag om og diskusjon av eller propaganda for saker av denne art er strengt forbudt i loger, broderforeninger og frimurergrupper."

"En frimurer skal alltid ha dette tankesprog i minnet: Gjør aldri mot din neste annet enn hva du vil at han skal gjøre mot deg selv, da krenker du aldri din broder."

Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Vis artikler