Den gyldne Nøkkel feiret sin 9. Høytidsdag 18. april med rekordfremmøte.  Over 90 brødre var samlet i logebygningen i Drammen.  Spesielt hyggelig var det at Ordenens Stormester hadde valgt Nøkkelen for sitt første besøk i Drammen.  Det var sedvanlig et møte i første grad, med opptagelse av vår 175. broder i vår logekjede.

Våre musikalske brødre, Runar Løvaas (sang) og Sven Jøran Michelsen (sang og orgel) bidro til å gi aftenen et variert innhold så vel under møtet som senere ved taffelet. Deres innsats setter alltid en særlig spiss på møtene og er med på å skape en fortettet og god stemning.