Kjære Murskjebrødre!

Ordenens Stormester har meddelt at med virkning fra lørdag 25. september kl. 16, og i tråd med at alle nasjonale restriksjoner opphører, kan vi igjen åpne all logevirksomhet og gjennomføre møter som normalt.