Gledelig nyhet til logebrødrene i Stamhuset og omegn: Det blir dagmøter i regi av logene St. Olaus til den hvide Leopard og Haakon til de tre Lys.

Logemøter på dagtid er et etterlengtet tilbud til brødre i alle loger i StorOslo-området – brødre som av forskjellige grunner synes det er vanskelig å møte på kveldsmøter i Logen, enten dette gjelder skiftarbeid, familiesituasjon, engstelse for å bevege seg i Oslo sentrum sent på kvelden o.l.

Det vil bli avholdt fire vanlige I gradsmøter kommende høst; to møter i regi av Leoparden og to møter i regi av Haakon.

Høstens møter blir:

  • Torsdag 12. september kl 12:00 i regi av Leoparden
  • Torsdag 3. oktober kl 12:00 i regi av loge Haakon
  • Torsdag 7. november kl 12:00 i regi av loge Leoparden
  • Torsdag 12. desember kl 12:00 i regi av loge Haakon.

Pris for enkelt taffel - to snitter (hvorav én varm), drikke (øl, brus, vann) samt kaffe - er kr 200. Beløpet betales til Broder Skattmester etter taffelet (kontant eller Vipps).

Vi ønsker alle brødre velkommen til våre møter. 

Her er en oversikt over samtlige av de tidligere Ordførende Mestere i Norges eldste frimurerloge, St. Olaus til den hvide Leopard.

Opprinnelig navn var St. Olai loge, etter vår nasjonalhelgen St. Olav. Stiftet etter all sannsynlighet St. Hansdag 1749 på Ladegaardsøen, Bygdø Kongsgaard, som datterloge av St. Martin i København.

St. Olaus t.d. hvide Leopard er Norges eldste loge, og omtales blant venner som Leoparden. Logen holder hus i Den Norske Frimurerordens Stamhus i Oslo og har sine møter på mandager...

Som dere alle vet ble vi ved opptakelsen i Den Norske Frimurerorden også tilhørende en St. Johannesloge. De fleste logerhar den skikken at ethvert nytt medlem blir tildelt vårt logemerke av sin første fadder ved møtets selskapelige avslutning. Dette merket skal senere alltid bæres i alle logemøter som et synlig bevis på vår opptakelse og tilhørighet blant ordenens brødre.