Sommerutgaven av Logebladet for St.Johannesloge 50 Carl Johan er klar.

Juleuutgaven av medlemsbladet for Loge Carl Johan er nå tilgjengelig på nett.

 

Medlemsbladet for loge 50 Carl Johan er nå tilgjengelig på nettsidene.

St. Johanneslogen Carl Johan har i tillegg til Horten sitt naturlige nedslagsfelt i området som strekker seg fra Sande i nord og til Tønsberg i syd - med Våle, Revetal og Ramnes i vest.

Fra 1999 har Loge Carl Johan holdt til i Logegården i Nordre Enggt.7. Eiendommen drives som et aksjeselskap hvor Odd Fellow og Frimurerne eier 50 % hver. Foruten en logesal hvor de formelle møter finner sted, inneholder Logegården selskapslokaler som også leies ut på fri basis. Fire forskjellige logeforeninger benytter lokalene. Foruten Frimurene omfatter dette både en mannsloge og en kvinneloge fra Odd Fellow, og en loge fra Maria-ordenen. Hver loge har sine faste møtedager. Carl Johan møtes på torsdager.

Vi minner om "Ludvigs kafè" hver lørdag i Logegården i Horten fra kl. 10.30 - 12.00.

Vafler, kaffe og broderlig samvær for brødre og deres nærmeste.

Pengene som samles inn går til Ludvigs små og store prosjekter i Logegården i Horten.

Vår loge, St. Johanneslogen Carl Johan, har etablert en gruppe brødre som vi velger å benevne "Broderkontakt".


Horten ble ladested i 1858 og kjøpstad i 1907 etter at det ved kgl. res. i 1818 ble besluttet at det på stedet skulle anlegges ny hovedstasjon for Marinen. Det var fra før ingen tettbebyggelse på Hortenstangen.