Møteplan for 2023            
       
Januar                            
Februar 6                            
Mars 6                          
April 17                          
Mai                            
Juni                            
Juli                            
August                            
September                            
Oktober 2                          
November 6                          
Desember 4                          
                             

Møtested: Frimurerlogen, Mathiesensgate 1C. 2609 Lillehammer
Møtene begynner kl. 12:00 

Kontaktinformasjon:
     
Postadresse:    Postboks 266, 2602 Lillehammer
   
Embede Mobil e-post
Leder Aud Hulberg 908 64 553
Nestleder Svein Melgaard 404 07 660
Medlem Svein Arild Hermanrud 934 80 926
Medlem Ulf Erik Høyvik 930 39 767
Medlem Sylvi Kjelsrud 900 49 044

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden