ST. EYSTEINS HONNØRTEGN

Onsdag 13. mai 2020 ble broder Inge Gøran Roel tildelt St. Andreaslogen St. Eysteins Honnørtegn. På grunn av den spesielle tiden vi er inne i ble dette foretatt i en lukket og verdig seremoni i St. Johanneslogen Olavslysets lokaler på Verdal. Representert var ledelsen i Trondhjems Provincialloge, St. Andreaslogen St. Eystein, St. Johanneslogen Olavslyset og Innherred St. Andreas Frimurergruppe.

Broder Inge ble opptatt til frimurer i Innherred Deputasjonsloge, under St. Johanneslogen Nordlyset, 8. september 2008, på Levanger, og ble med som en av grunnleggerne av Olavslyset når denne ble opprettet i oktober samme år. Inge ble tildelt Olavslysets Honnørtegn 13. desember 2019 for sin ekstraordinære innsats der.

Tildelingen skjer med særlig bakgrunn i Inges arbeide for St. Eysteins St. Andreas Frimurergruppe på Innherred. I innstilingen til honnørtegnet finner vi mere om bakgrunnen for tildelingen: “Broder Inge Gøran Roel har gjennom en årrekke vært en aktiv embetsmann i St. Eystein, og han har vært en aktiv og drivende kraft i Innherred St. Andreas Frimurergruppe som leder og inspirator. Langt over det man normalt kan forvente av en embetsmann. Inges personlig varme og humor smitter over på brødrene. Mange er de brødre som er blitt tatt under hans vinger når de har kommet på sine første møter etter opptaket i St. Eystein, og de har alle blitt godt fulgt opp inne på Innherred.”

Som Olavslysets Ordførende Mester Arne Dalen påpekte, Inge har personlig sørget for å få i gang, og organisere et aktivt St. Andreasfrimureri på Innherred. Dette til veldig mange brødres, han selv inkludert, store glede.

Vi gratulerer en kjær broder med honnørtegnet!

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden