«Det å bli til den du egentlig er, og å vokse til det medmennesket du har mulighet for å kunne bli, - det er livets egentlige mål.» 

St. Andreaslogen Bjørgvin ble innviet den 28. august1897 i Bergen. Grunnleggelsen fant sted etter søknad av 19. november1896 og Kapitulasjonsakten til broderforeningen er datert 3. august1897.

Det vil på denne siden etter hvert komme litt nyheter samt noe generell praktisk informasjon. Viktig informasjon der navn på recipiender og annet av rituell karakter kommer ikke her, men sendes etter behov fra logens sekretær.

Samkjøring

Vi ønsker å gjøre det enklere å komme i logen, og vår CM vil forsøke å stimulere til at brødrene samkjører i større grad. Så vil ønsker at brødre som kunne tenke seg å inngå i en samkjøringsgruppe tar kontakt med vår CM på  Oppgi navn telefonnummer og hvilken bydel, så vil vi forsøke å opprette en samkjøringsgruppe i din bydel. Da vil det bli både rimeligere enklere og kjekkere å komme i seg i Bjørgvin.

Andreaslogens samtaletime

I timen før møtet vil vi i Bjørgvin invitere deg på kaffe og en enkel bevertning. Et møtested for eldre og yngre brødre. Her kan du kose deg sammen med dine brødre til en hyggelig samtale. Eller du kan få belyst eller drøftet ulike sider ved vårt rikholdige Andreasfrimureri, - dette viktige avsnittet i din frimureriske vandring. Derfor vil vi tilstrebe at Broder Taler eller noen fra østen alltid er til stede.

Velkommen til samtaletimen fra kl. 17:30.

Pins deles ut til brødre av IV/V og VI grad:

Kriterier:

Sølvdolk: 15 møter i IV/V-grad
Gulldolk:    5 møter i VI-grad

Oppmøte når innkalt til tjeneste teller 2X

Husk å få registrert dine møter på utdelt skjema.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden