Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Slik foregår en kveld i frimurerlogen
   
|| || Foto: ||

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og refleksjon.

En aften i «en annen verden»

Når dørene lukkes bak en i logen, glemmer vi for en stund det som i frimureriet kalles «den alminnelige verden», altså den som ligger utenfor logen. Vi konsentrerer oss om de store spørsmål, og forsøker å ta stilling til hvordan vi kan utvikle oss selv og bli bedre mennesker. En logeaften er en stor opplevelse, som forsterkes av de gamle ritualer og symboler.

Frimurerordenen er et miljø med orden og struktur som tilbyr refleksjon og personlig utvikling. Med de voldsomme endringene vi ser i samfunnet rundt oss, har mange behov for å legge hverdagen til side og hente nye krefter.

Før møtet

Før møtet møtes gjerne brødrene og tar en kopp kaffe. Andre kommer rett fra jobb eller andre aktiviteter.

Under logemøtet

Møtene skjer etter bestemte ritualer for den enkelte grad. Ritualet omfatter gjerne innvielse av nye brødre til den graden ritualet foregår i. Frimurerbrødre som gjennom studier har fordypet seg i den frimureriske lære, holder instruksjon som utdyper deler av ritualet.

Logemøtet kan minne om en teaterforestilling, der livets mange sider belyses. De fleste brødrene sitter og ser på, mens andre (embedsmennene) gjennomfører selve ritualet. Under ritualet er det ingen samtale brødrene imellom.

Sosialt

Etter logearbeidets avslutning, samles brødrene til et enkelt måltid og en kopp kaffe. Dette er den sosiale delen av møtet, der brødrene kan snakke om det som skjedde i ritualet, om de store spørsmål i livet eller rett og slett om hverdagslige ting. Politikk og religiøse stridsspørsmål er ikke tillatt å diskutere i logen.

En kveld i logen er et pusterom. Et sted der du kan fylle på og få overskudd som kommer familie, venner og kolleger til gode i hverdagen.

 

Slik blir du medlem

Sist redigert tirsdag, 23 mai 2017 07:44

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden