TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Informasjonsmøte om frimureriet i Oslo lørdag 29. februar kl 13

|||

Er du interessert i å vite mer om hva frimureriet er, og hva det betyr å være en del av Den Norske Frimurerorden? Ordenen arrangerer felles informasjonsmøte for alle logene i Ordenens Stamhus i Oslo, lørdag 29. februar kl. 1300. Her kan brødrene ta med seg venner og familie.

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen, og hvordan man kan bli medlem av Den Norske Frimurerorden.

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Den Norske Frimurerorden.

Møtet passer godt for deg…

Les mer

Ordenens Store Høytid i Stamhuset i Oslo tirsdag 17. mars

|||

Møtet holdes i VIII-grad. Seneste fremmøte er klokken 16:45. Interessen for å delta på Høytiden er vanligvis stor og forhåndspåmelding/-betaling er derfor nødvendig. Du melder deg på ved å gå inn på Ordenens hjemmesider www.frimurer.no og logge seg inn på MinSide. Ved å velge Arrangement kommer du direkte til påmeldingen.Dersom du ikke bruker internett eller hvis du får problemer med påmeldingen, er du velkommen til å kontakte Storsekretariatet pr. epost til , så er det hjelp å få.

Antrekk som vanlig i VIII grad.Pris Kr. 600,-.

Det er ikke lenger noen "kvoteordning". Du kan melde på så mange…

Les mer

Invitasjon til Redaktørseminar i Stamhuset i Oslo 1. mars

|||

Informasjonsdirektoriet arrangerer et seminar for alle redaktører i lokale blader og lokale webredaktører 1. mars kl 1100-1700. Formålet med seminaret er å gi kunnskap om redaktørrollen, hva vi bør skrive om og hvordan vi kan øke inntektene av de lokale bladene. Et godt kvalitativt blad er med på å knytte kontakt mellom logene og brødrene, og seminaret vil kunne bidra til at redaktørene får påfyll i dette arbeidet. Det har vært etterspørsel etter et slikt seminar, og vi ønsker at dette skal bli en lærerik dag med mulighet til å knytte kontakt med andre redaktører til felles nytte.

Seminaret…

Les mer

Informasjonsmøte i Arendal 25. februar

|||

Frimurerlogen i Arendal, St. Johannneslogen til de Tvende Fyrtårn arrangerer informasjonsmøte om frimureriet.

Møtet passer for alle som er interessert i hva frimureriet er, og hva det kan tilføre oss i vår tid.

Vurderer du å søke medlemskap: Ta med din partner slik at også denne kan få informasjon om frimureriet.

Møtedato: tirsdag 25.februar kl. 18:30. Avslutning innen kl. 20:30 Sted: Frimurerlogen, Vestregate 6, Arendal.

Kjenner du ingen logebrødre på Agder så send e-post til (eller SMS til 48115646) for mer informasjon.

Ledsagende broder påmelder søker…

Les mer
|||

Andreasseminar i Sandefjord lørdag 25. januar

Andreaslogen Vestfold inviterer til seminar lørdag 25.januar kl. 1000 - 1400 i Logens lokaler i Peder Bogensgt.2, Sandefjord. Seminaret er åpent for alle brødre fra og med IV/V grad.

Program:

Les mer
|||

Endringer i møtekalendere for Landslogens Provins og DNSL

I forbindelse med utskillelsen av Landslogens Provins fra Den Norske Store Landsloge, er vi i ferd med å oppdatere møtekalendre for begge loger.

Disse vil være korrekt oppdatert i løpet av kort tid.

Les mer
|||

St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

I 2020 har St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur…

Les mer
|||

Sykehusklovnene: Tusen millioner takk for Fellesgaven 2018!

Vi har mottatt dette brevet fra Sykehusklovnene: Da Sykehusklovnene fikk beskjeden om at Frimurerordenen hadde valgt Sykehusklovnene som mottaker av Fellesgaven 2018, stod jubelen i taket på…

Les mer
|||

Besøke Stamhuset i Oslo?

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med…

Les mer
||||

Ny påloggingsrutine for MIN SIDE

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du…

Les mer